Ako legalizovať Vašu výrobu mydiel a kozmetiky

Ako na legalizáciu? Procesom som si zatiaľ neprešla - ale čo to som už prečítala. Postupne sem budem dopĺňať ak sa dozviem niečo nové a budem rada, ak sa o svoje skúsenosti podelíte aj Vy - v komentároch pod príspevkom, alebo emailom. Ja potom s Vašim dovolením Vaše informácie doplním sem.

Upozorňujem, že tento článok nie je ani zďaleka úplný, a ani dokončený, ale povedala som si, že sem zavesím, čo zatiaľ mám, aj to istotne niekomu pomôže...

Kde teda začať?


Ak ste sa rozhodli, že z hobby spravíte svoje podnikanie, je to krásna myšlienka. Asi máte veľa nadšenia a ilúzií o tom, že budete u seba v kuchyni uprostred prírody vyrábať s láskou svoje produkty, skúšať zakaždým iné a iné recepty, a všetko pekne aj oficiálne predávať. No nie je to krásne?

Problém je, že to takto nefunguje.  Musíte si certifikovať každý výrobok a každý jeden recept a jeho tesovanie Vás vyjde na niekoľko stoviek EUR. Takže aby sa Vám to oplatilo, budete vyrábať len niekoľko receptov a vo veľkom. Kreativita bude posunutá do úzadia a z milého hobby sa bude musieť stať business ako každý iný. A tiež Vaša kuchyňa nebude môcť byť Vašou výrobňou a namiesto kreatívnej dielne budete vyrábať v sterilnom okachličkovanom a veľmi veľmi neromantickom prostredí....

Ale nechcem Vás odradiť :) Nenechajte sa ovplyniť a choďte za svojim snom, len sa obrňte trpezlivosťou a trochu zmiernite fantáziu....


0. Bod nula je zriadiť si ŽIVNOSŤ 

Výroba mydla a kozmetiky patrí medzi voľné živnosti - viď http://www.minv.sk/?zivnostenske-podnikanie, dokument "Zoznam odporúčaných voľných živností a ich bližšie obsahové vymedzenie (603,1 kB)", kde výroba mydla patrí do kategórie  12.8. Výroba mydla, pracích prostriedkov a éterických olejov, čistiacich, leštiacich, parfumérskych a toaletných prípravkov, podkategórie 12.8.1. Výroba mydla, pracích prostriedkov: toaletné mydlá – tekuté a tuhé, mydlá na pranie a priemyselné - mydlové vločky, prášky, hoblinky, prostriedky na pranie bielizne, prostriedky na umývanie riadu, dlážok, stien, automobilov, okien, WC, kobercov

Na stránke http://www.poradca.sk/SubPages/OtvorDokument/Clanok.aspx?idclanok=18708 pojednávajúcej o "regulovaných živnostiach a odborných spôsobilostiach" sa dočítame, že: "Prvou veľkou novelou zákona (zákon č. 132/1994 Z. z. s účinnosťou 1. 7. 1994) boli z tejto kategórie živností vypustené živnosti kováčstvo, výroba bandáží, výroba mydla, čistenie fasád a pomníkov, drogistická živnosť, čistenie textilu. Pedikúra bola presunutá medzi viazané živnosti z dôvodov absencie učebného odboru."

To teda znamená, že na výrobu mydla nie je potrebné dokázať odbornú spôsobilosť, viď živnostenský zákon:

http://www.porada.sk/t16919-zivnostensky-zakon-od-01-01-2012-a.html#9

Diel 3
Voľné živnosti 


§ 25
Na začiatok

(1) Voľné živnosti sú živnosti, ktoré nie sú uvedené v prílohách č. 1 a 2 a ich označenie nezodpovedá obsahu živností uvedených v týchto prílohách.

(2) Pre prevádzkovanie týchto živností musia byť splnené všeobecné podmienky. Preukazovanie odbornej ani inej spôsobilosti sa nevyžaduje. 

(3) Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky zverejní na svojej internetovej stránke zoznam odporúčaných označení najčastejšie používaných voľných živností a ich obsahové vymedzenie. Ohlasovateľ živnosti si môže zvoliť aj inú živnosť, ktorá nie je uvedená v zozname.

V prílohách, ktoré nájdete na konci živnostenského zákona v odkaze sa nenachádza uvedená výroba mydla ani výroba kozmetiky ako viazaná alebo remeselná živnosť.

a takisto sa dočítame:

"Živnosť Výroba saponátových, čistiacich a leštiacich výrobkov (pôvodne zaradená prvou veľkou novelou zákona) bola vzhľadom na absenciu remeselného charakteru výroby vypustená z remeselných živností. Z rovnakého dôvodu bola z remeselných živností vypustená Výroba kozmetických výrobkov."


Pozor však! Na samotnú výrobu potrebujete niekoho, kto odbornú spôsobilosť má a výrobu odborne zastreší - pozrite bod 3. nižšie!

Odporúčam Vám začať čítať na stránkach

"Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky",konkrétne sekciu
 Informácie pre výrobcov, dovozcov, distribútorov a predajcov (kozmetických výrobkov)

Tu sú pripravené dôležité informácie a odkazy na dokumenty, ktoré budete pre začiatok potrebovať.

Vyberám len tie najzákladnejšie požiadavky:

1. Výroba musí dodržovať Pokyny na správnu výrobnú prax (ISO 22716: 2007)


Tieto pokyny sú definované normou a preto sa dajú len kúpiť TU.

Tento prvý bod vlastne definuje snáď všetko ostatné, lebo takmer všetky ostatné požiadavky s touto správnou výrobnou praxou súvisia.

Správna výrobná prax sa podrobne na 28 stranách venuje 15 bodom správnej výrobnej praxe:
 • Personál - kto má akú funkciu a koľko ľudí je potrebných
 • Objekt - viz bod číslo 2, miesto, kde vyrábate a jeho parametre od povrchov cez toalety, stropy, podlahy, osvetlenie až okná...
 • Zariadenie - ako ho značiť, čo je považované za zariadenie a kde môže byť umiestnené
 • Suroviny a obalové materiály - ako ich značiť a nakladať s nimi pri príjme, výrobe a likvidácii
 • Výroba - čo všetko potrebujete dokumentovať, značiť a ako máte postupovať od vybratia surovín zo skladu až po balenie
 • Konečné výrobky - čo s nimi
Nasleduje niekoľko strán o kontrole kvality, odpadoch, nezhodných výrobkoch, subdodávkach, odchýlkach, ako na sťažnosti a stiahnutie výrobkov, kontroly zmeny, čo všetko má spĺňať vnútorný audit  a čo má obsahovať a ako má vyzerať dokumentácia všetkých procesov vyššie a ako s ňou narábať.

Pretože ku každej činnosti musíte vypracovať postup ako na to, vidím to na niekoľkostostránkový dokument, ktorý musíte mať k dispozícii pre prípadnú kontrolu - a samozrejme, jednotlivé časti pekne dostupné v každom procese výroby, pre ktorý platia.

Ak nechcete investovať do ničoho iného, tak do tejto normy rozhodne investujte - ostatne bez toho to ani nejde. Ale je to len začiatok.

Na druhú stranu by som sa toho neľakala, je zrejme otravné a zdĺhavé to pripraviť, ale nie je to nemožné. Pri výrobe je podľa mňa celkom jednoduché si na to zvyknúť a netreba to brať ako buzeráciu - je to vo finále skorej pomoc k tomu, aby v tom nebol bordel a nakoniec to vlastne výrobu podstatne urýchli a sprehľadní.

Ak si predstavujete, že začnete vyrábať do pár mesiacov, a ešte nemáte prečítaný ani jeden dokument, tak na to rovno zabudnite - len si tým uženiete frustráciu a pokazíte si deň. Ak však tieto dokumenty študujete pekne postupne, tak v jeden moment zistíte, že ste sa s tým všetkým stotožnili, kadečo vlastne už máte pripravené, a už je to vlastne celkom jednoduché :)

2. Výroba musí prebiehať vo výrobni, ktorá bola schválená "hygienou"

Musíte ísť na Regionálny úrad verejného zdravotníctva, kam patrí miesto kde bude Vaša výrobňa - a prezentovať najlepšie osobne svoj plán. Určite Vám nepovedia všetko (bohužiaľ), ale aspoň vás nasmerujú. Nečakajte vyjadrenia emailom a pripravte sa tiež na to, že mnoho vecí Vám povedia, až keď priestory uvidia, čo môže byť až pri kontrole k schváleniu výrobne, čo môže byť pre mnohých neskoro. Na druhú stranu máte myslím 6 mesiacov na to, aby ste napravili chyby, ktoré nájdu. Ak sa to teda dá, všakáno ....

Toto považujem za dosť frustrujúce, pretože v podstate investujete do niečoho, čo ani neviete, či nakoniec požiadavky splní.

Úlomky, čo som pozbierala z rozhovorov s tými, čo to už skúšajú:
 • podlaha a steny musia byť dezinfikovateľné - najlepšie teda umývateľné stierky a podlaha z dlažby (zrejme sú možné aj iné varianty)
 • do výrobne musí viesť spevnená komunikácia - platí aj vo dvore - ak máte výrobňu vzadu za domom, musí k nej od hlavnej brány viesť jednoznačný pevný (vydláždený alebo vybetónovaný) chodník
 • pozor na výšku stropov, s nižšími môže byť problém
 • musíte mať zázemie na šatňu, WC a umývadlo na ruky (v prípade, že to máte za domom a pracujete tam len Vy Vám to môžu odpustiť)
 • sklad musí byť oddelený od výrobne
 • výrobňa musí mať výlevku na umývanie nástrojov slúžiacich na výrobu
 • vraj by tam mal byť niekde aj výkladná skriňa na výrobky, ak by si ich chcel niekto kúpiť...
 • na veľkosti jednotlivých miestností vraj nezáleží, ale o tom dosť pochybujem, lebo v norme je napísané, že musia byť "dostatočne veľké"... no to je super definícia, však?
Inak samozrejme, dosť veľa je napísaného práve v norme o správnej výrobnej praxi z bodu 1. ale nie je tam všetko.

3. Výroba musí byť zastrešená zodpovednou osobou


Kto všetko môže byť zodpovedná osoba?

Dobrá správa je, že prakticky hocikto - buď na to máte vzdelanie, alebo si spravíte rekvalifikačný kurz(y). Aké vzdelanie je povolené je zhrnuté v dokumente Odborná a zdravotná spôsobilosť a ja vyberám to podstatné:

"Odborná spôsobilosť sa preukazuje podľa charakteru epidemiologicky závažných činností

> diplomom, vysvedčením vzdelávacích inštitúcií, ktoré sú uvedené v prílohe č.6. predmetnej vyhlášky, a to:

1. lekárska fakulta,
2. farmaceutická fakulta,
3. fakulta verejného zdravotníctva, fakulta ošetrovateľstva a sociálnej práce,
4. prírodovedecká fakulta v odbore chémie a biológie,
5. veterinárna fakulta,
6. fakulta chemickej a potravinárskej technológie
7. fakulta so zameraním na prácu v potravinárstve,
8. stredná zdravotnícka škola,
9. hotelová škola,
10. stredná škola alebo odborné učilište zamerané na prácu v potravinárstve a na prácu vo farmaceutickej výrobe,
11. stredná škola alebo odborné učilište v študijnom odbore kozmetička a v učebnom odbore kaderník,
12. rekvalifikačný akreditovaný kurz v odbore kuchár,čašník a v odboroch starostlivosti o ľudské telo, ktorému akreditáciu vydalo MŠ SR,
13. stredná veterinárna škola,

> alebo osvedčením o odbornej spôsobilosti, ktoré podľa § 16 ods. 3 zákona č. 355/2007 Z. z. vydá príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva v Slovenskej republike po úspešne absolvovanej skúške.

Zdravotnú spôsobilosť preukazuje osoba potvrdením o zdravotnej spôsobilosti, ktoré na základe lekárskej prehliadky vydá lekár. "


Ďalšia dobrá správa je, že "Na základe vyššie uvedeného možno skonštatovať, že "distribúcia, predaj a iná manipulácia kozmetických výrobkov“ nie je ustanovená ako činnosť epidemiologicky závažná, preto nie je povinné, aby zamestnanci, ktorí ju vykonávajú, mali osvedčenie o odbornej a zdravotnej spôsobilosti.".

To teda znamená, že pracovníci vo výrobe tieto spôsobilosti nepotrebujú.

Stále ale potrebujete niekoho, kto bude výrobu odborne garantovať - ak to nemôžete byť Vy na základe Vášho vzdelania, tak buď nájdete niekoho, kto Vám výrobu odborne zastreší, alebo si spravíte kurz.

4. Značenie výrobkov - etiketa

Základné informácie uvedené na etikete vyplývajú zo Zákona č. 163/2001 Z.z. Podľa tohto zákona etiketa musí  obsahovať:
 • názov nebezpečnej chemickej látky, alebo nebezpečných chemických látok obsiahnutých v prípravku,
 • EC číslo – pre nebezpečné chemické látky,
 • výstražné symboly a slovné označenie nebezpečenstva
 • slovné označenia špecifického rizika (R-vety),
 • slovné označenia pre bezpečné použitie (S-vety),
 • hmotnosť alebo objem, 
 • dátum minimálnej trvanlivosti
 • obchodné meno, sídlo a telefónne číslo spoločnosti, ktorá neb. chem. látku alebo prípravok uvádza na trh
 • Účel použitia - nemusí byť uvedený na výrobku, ak je to zrejmé z jeho prezentácie. Zaujímavé je, že prezentácia
Pozrite podrobne všeobecné požiadavky tu.

5. Registrácia výrobku

Každý výrobok musí byť registrovaný v CPNP - cosmetics product notification portal (Notifikačný portál kozmetických produktov).

Viac o tomto portáli sa dozviete tu: https://webgate.ec.europa.eu/cpnp/faq/?event=faq.show

Do portálu sa prihlasujete cez ECAS - portál európskej únie. Môže to byť trochu zložité na začiatku sa v tom zorientovať. Ak ho ešte nemáte, vytvorte si ECAS účet (jednoduchou registráciou).

Ak chcete získať prístup do CPNP, musíte si podať (po prihlásení do ECAS) žiadosť TU: https://webgate.ec.europa.eu/saas/requestAccess/application/21/create.html?jail=21


6. Výrobky môžu obsahovať len povolené ingrediencie.

Pokiaľ sa budete držať zložiek, ktoré sa dajú kúpiť v európskych e-shopoch pre výrobu kozmetiky a mydla, so zakázanými zložkami sa asi nestretnete. Ale aj tak pre istotu v prípade pochybností konzultujte európsku databázu kozmetických ingrediencií COSING.

7. Poistenie a odkladanie vzoriek výrobkov

Je dobré mať poistenie pre prípad, že by sa niektorému zákazníkovi niečo stalo z použitia Vašeho výrobku. Alergické reakcie a podobne. Ak Vás totiž zákazník zažaluje a náhodou to vyhrá, budete musieť platiť súdne trovy a odškodnenie z vlastného vrecka.

S tým súvisí aj povinjnosť odkladania vzoriek výrobkov. Z každej šarže potrebujete odložiť vzorku, ktorú po istú dobu musíte uchovávať. Presne preto, že ak by Vás niekto obvinil, že má z Vášho výrobku nejaký zdravotný problém, aby sa to mohlo otestovať. Nie je to buzerácia, chráni to aj Vás.

8. Správa o bezpečnosti výrobku

Každý výrobok by mal mať správu o bezpečnosti. Je to niekoľko testov, medzi ktoré patrí aj mikrobiologické testovanie. Túto správu vydáva atestované laboratórium, na Slovensku skúste kontaktovať http://www.ekotox.sk/kozmeticke-vyrobky

Na tej istej stránke aj nájdete zoznam testov, ktoré musí laboratórium urobiť, aby mohlo správu vystaviť.

Mikrobiologické testovanie- pozor - nie je nutné u všetkých výrobkov! Pozrite bod 9. nižšie ohľadom výnimiek...

9. Všetko to začína dokumentom ...

Ja  viem, poviete si - akože som to nedala na začiatok.... no preto, aby som Vás nevyplašila:)

Takže všetko toto vyššie je treba urobiť v súlade s:

K tomuto nariadeniu je pre istotu ešte vysvetlenie, kde sa dozviete veľa praktických vecí

Vysvetlenie účinnosti nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č.1223/2009/ES 


Je dôležité prečítať obe, pretože vysvetlenie upresňuje veľa vecí napríklad:

Nariadenie hovorí v prílohe I, že Správa o bezpečnosti kozmetického výrobku má obsahovať údaje o mikrobiologickej kvalite.

Vysvetlenie účinnosti ale upresňuje, že

"výrobky s nízkym rizikom mikrobiologickej kontaminácie (napr. výrobky s obsahom alkoholu > 20 %, výrobky na báze organických rozpúšťadiel, výrobky s vysokou/nízkou hodnotou pH), pri ktorých nie je potrebné vykonávať test účinnosti konzervácie ani testy mikrobiologickej kvality konečného výrobku, musí sa však poskytnúť vedecké zdôvodnenie;"

Takže vidíte, že nie všetky výrobky musia mať test mikrobiologickej kvality alebo test účinnosti konzervácie pred schválením a uvedením na trh!


Pozrite si tiež

PRÁVNE PREDPISY PRIJATÉ V SR TÝKAJÚCE SA KOZMETICKÝCH VÝROBKOV


Jednak je tam zoznam všetkých právnych dokumentov, ktoré potrebujete a jednak je tam zoznam ISO čísiel, podľa ktorých môžete hľadať vhodné atestované laboratórium či inštitúciu, ktoré Vám vydajú atesty k výrobkom, prípadne spravia nevyhnutné testy.

21 komentárov:

 1. Ahoj, Evi,

  veľká vďaka za tento príspevok! Naozaj to nie je žiadna romantika, ale business as usual :)
  Pripájam odkaz na jeden blog, kde autor popisuje schvaľovanie malej potravinárskej výrobne. Predpokladám, že veľa vecí sa bude týkať aj výrobne kozmetiky, keďže požiadavky na hygienu a bezpečnosť pri práci sú podobné.
  http://faltys.blog.sme.sk/c/379084/navod-na-spustenie-maleho-potravinarskeho-podniku.html?ref=tit

  OdpovedaťOdstrániť
 2. Ja to uz riesim a mne to vychadza za jeden produkt finalne naklady na schvalenie aj do 2000 eur. Nechapem ako potom niekto ma predavat rucne robeny produkt vobec s nejakym ziskom a to este neratam ochranne znacky a podobne veci. Milion produktov sa tu nacierno predava vid zlavove portaly a podobne a nikto to neriesi. Vie niekto ake su pokuty?

  OdpovedaťOdstrániť
 3. Ahoj Evi, na to že neriešiš legaliyáciu tak to máš veľmi bravúrne zmaknute :-) . JA som začal s legalizáciou pred viac ako polrokom a poviem ti , že ak to celé zhrniem je to v mojom prípade záležitosť od začiatku po ukončenie legalizácie cca tak 12 mesiacov. Ako aj ty píšeš je to veľmi náročné hlavne ak to riešiš sama ako bol aj môj prípad a kým natrafíš na tých správnych ľudí čo ti chcú aj pomôcť a nie len zarobiť.

  V prípade , že by som ti vedel odpovedať na niektoré otázky na doplnenie tvojho článku tak ma kontaktuj. Chcem sa opýtať na tvoj názor. Vonné látky - alergény.... odporúčaš testy na RUVZ v BA alebo nie? Neviem aké stanovisko voči tomu zaujať.... Ďakujem za odpoveď


  Jaro

  OdpovedaťOdstrániť
 4. Evik, dakujem pekne za kompletny clanok, ja sa pozastavujem nad jednou vecou a pytam sa aj ostatnych, co si o tom myslia, je podla Vas normalne a moralne, aby sme si museli okrem mnozstva poplatkov, ktore s vybavovanim zivnosti suvisia platit este aj za legislativnu upravu, myslim ISO normu, ktoru sme si nevymysleli my, niekto ju nadiktoval, ved toto by malo byt na tricku naseho mudreho pana statu, mne to pride uplne chore, dokonca az absurdne

  OdpovedaťOdstrániť
 5. Ahojte, rada by som tiež zlegalizovala svoju výrobu, len neviem sa dopátrať k tomu, koľko peňazí vlastne budem potrebovať na schválenie jedného produktu. jeden tu píše, že asi 2000€, inde som zase čítala okolo 260€.... to je dosť široké rozpätie. Travnicek, ty si sa už do toho pustil, máš nejaké konkrétne čísla? Vďaka.Silvia.

  OdpovedaťOdstrániť
 6. Ahoj Evi, díky za tvůj článek. Tak nějak jsem si to představovala, že to asi bude, jenom mě zaráží ty částky na schválení produktu.
  Já jsem se hlavně chtěla zeptat, jestli platí stejné podmínky i pro ČR jako pro Slovensko.
  Petra Romanovská

  OdpovedaťOdstrániť
 7. Zdravim, aj ja zacinam s legalizaciou, info mam viac menej zmaknute, akurat chcem poukazat na jednu vec a tou je odborna sposobilost. Slecny na RUVZ mi povedali, ze tym ze mam kurz starostlivosti o telo neznamena ze mam hned odbornu sposobilost, zial musim si spravit skusky na odbornu sposobilost. A aj mna by zaujimalo cenove rozpatie certifikacie a vytvorenia bezpecnostnych kariet, pripadne nejake kontakty kde si ich dat otestovat a vytvorit karty. Dakujem
  Iveta

  OdpovedaťOdstrániť
 8. Ahojte,

  tak mne sa už certifikácia končí, prešla som si aj nepríjemnou pokutou keďže ma nejaka vďačná osôbka udala za nelegálnu výrobu. Jedna moja odpoveď preto je, že pokuta môže siahať až do 22 000 EUR. Treba sa však vedieť obrániť, no nespochybňovať zákon. Druhá odpoveď je že jeden výrobok ma stál cca 400 EUR. Do toho však nerátam živnosť, odbornú spôsobilosť, certifikovanie prevádzky, pokutu, váhu (ktorá stála 400EUR), platenie prevádzky, materiál a iné. Treba mať nato veľké nervy a nevzdať sa. Mám chvíle kedy si poviem že z veci ktorú milujem sa stáva vec ktorú neznášam :). No sakra, ale máme držať spolu a pomáhať si :D. A to že pomáhame aj iným ľuďom, to nás má držať pri sile a vďake za to, že chceme robiť to čo nás baví bez toho aby sme boli naháňaný pokutami a štátom.

  AMEN :*

  OdpovedaťOdstrániť
 9. Ahojte,
  skvelý článok, pomohol mi doplniť moju investigáciu. Ja sa tiež zapodievam legalizáciou. Chcela som sa spýtať či je niekto z BA, ktorý už má schválenú výrobňu a chcel by zdielať náklady, alebo sa to len chystá riešiť. Ak áno, prosím napíšte mi na monika.blumelova@gmail.com
  Nepoznáte nejakú fyzickú osobu, ktorá robí správy o bezpečnosti? Inštitúcie si pýtaju dosť veľa. Keď na nejaký kontakt narazím, tak dám vedieť.
  Ďakujem
  Monika

  OdpovedaťOdstrániť
 10. Ahojte,

  Takže ak som dobre pochopila tento článok.
  Tak na sen o tom,že budem vyrábať prírodnú kozmetiku na ktorú mi bude stačiť len certifikát a test o tom že je zdraviu neškodná od ŠVÚ môžem zabudnúť? :(
  Že kvôly výrobe a predaju pár druhov kozmetiky pre nadšencov ktorý by si to kupovali cez jednu nemenovanú hand-made stránku alebo cez nejaký iný spôsob.Fakt žiadna veľká pásová výroba len chcem svoje hobby aj trošku zúročiť.Si musím zobrať pôžičku,zadĺžiť sa,prerobiť polovicu baraku na sterilnú oblasť hodnú nemocnice a "bojovať" o možnosť predaja? :(

  OdpovedaťOdstrániť
  Odpovede
  1. Ked to citam vsetko co ktomu potrebuje clovek tak napodobne zdielam vas nazor
   Akoze v tomto state je setko komplikovane sak tie suroviny ktore sa do tej kozmetiky kupuju su certifikovane a vyraba sa to znich od nejakeho dodavatela nechapem naco este dalsie povolenia a somariny
   To sa ani neoplati toto vsetko absolvovst

   Odstrániť
 11. Ako teda predavaju na handmade strankach mydla? Vsetci presli cez legalizaciu? Neviete nahodou?

  OdpovedaťOdstrániť
 12. Dobrý deň prajem, chcem sa opýtať, kedže sa tento problém s legalizáciou snažím vyriešiť, pomáha mi aj tento blog. Ale ked som klikol na link kde sa mala dať zakúpiť norma na odbornú vyrobnú prax tak nič nenašlo. Neviete mi prosím túto normu poslať, resp. link kde sa dá kupiť.
  Ďakujem

  OdpovedaťOdstrániť
 13. Dobry den,
  vyroba se da resit i tak, ze si sve vyrobky nechate nekde vyrobit. Tim odpadaji vsechny problemy (a hlavne nemale investice) se zalozenim provozovny. Nevim jak na SK, ale v CR je nekolik firem, kteri se vyrobou kosmetiky na zakazku zabyvaji, nektere jen ve velkem, ale jsou i takove co vam vyrobi i mensi varky (v zacatcich...). Zkuste pohledat na netu "zakazkova vyroba kosmetiky".
  Jo a taky co vim tak v CR uz bylo zruseno to narizeni mit odborneho garanta. Zrusili to pred cca 2 lety, mozna na SK to bude podobne.

  OdpovedaťOdstrániť
 14. Dobrý deň všetkym,

  Mala by som otazocku. Uz teda ked prebehne legalizacia uspesne - mozete niekto zhodnotit ci sa to oplatilo? Ci to stalo za tie dva miliony papierov?
  Velmi pekne dakujem za zdielanie informacii uz ked ste "po". Jedna sa mi hlavne o take mensie domace vyrobne.
  pekny den

  OdpovedaťOdstrániť
 15. Dobrý deň prajem, mám otázku, kto môže robiť kurzy výroby mydiel? Je na toto potrebné tiež splniť nejaké podmienky ? Ďakujem za odpoveď.

  OdpovedaťOdstrániť
 16. Ahojte všetci zanietenci :),
  my s kolegynami v lekarni zatial robime produkty v ramci moznosti lekarne a schválených receptur IPL....ale rady by sme rozsirili svoje moznosti,takze legislativne- polovicu veci splname hned v bode rozhodnutia a nadsenia pre vec.... neskusali ste sa dohodnut s nejakou prevádzkou lekarne ,ze by vam spristupnila labacik ? :) ved mame take prisne kontroly-SUKL, hygiena,BOZP a aj odborny garant, ak aspon niekomu takato info pomohla budem rada

  OdpovedaťOdstrániť
  Odpovede
  1. Ahojte, ja som z lekárne, ale z Prahy. Neviem či oficiálne možeme prenajať niekomu labáčik. Ja sa tiež snažím v lekárni rozbehnúť nejakú zmysluplnú výrobu, ale omezená dostupnosť surovín, ktoré sa dajú oficialne používať ma dosť brzdí. Budem rada, ak mi napíšete. Rada by som si vymenila skúsenosti a niekam sa posunula. Ďakujem andrea@alchemi.cz

   Odstrániť
 17. Ahojte, chcela by som sa opýtať, či sa to všetko týka výroby s akýmkoľvek ziskom či obratom, alebo ide o väčšie podniky, ktoré dodávajú produkty maloobchodom či veľkoobchodom. Pre mňa ako začiatočníka by to bol teda masaker 😀
  Ďakujem pekne

  OdpovedaťOdstrániť
 18. Ahoj Evik...super zhrnutie...kamoska je kozmeticka a vyraba svoje produkty - mydla, krmey, sera a chcela by som jej pomoct s legalizaciou. Je nieco nove ohladne legalizacie?

  OdpovedaťOdstrániť
 19. Ahojte, ja si chcem zlegalizovat vyrobu mydiel uz dlho to sledujem a aj ma to odradza. Nasla som aj spolocnosti, ktore vam poradia a asi povedia co vsetko potrebujete k tomu nemate niekto skusenost? Alebo si to radsej vybavit sama.

  OdpovedaťOdstrániť